35 år på Södertörn med brottmål, familje-/arvsrätt,
fastighets-/entreprenadrätt och affärsjuridik.

Rättshjälp/rättsskydd förmedlas.
Kostnadsfri rådgivning per telefon:
08-777 00 25, 08-777 89 10

STARTSIDA

Välkommen!

I maj 2017 kunde vi fira att vi varit verksamma i Stockholm och på Södertörn
under 35 år. Inledningsvis arbetade vi från kontor i både Stockholm och Haninge
genom bolaget Advokatbyrån Lindwall & Nordbåge AB. Verksamheten vid kontoret
i Stockholm kom med tiden att fokuseras på affärsjuridik.

Vid kontoret i Haninge har vi under många år arbetat med konkursförvaltning,
fastighets- och entreprenadrätt, familjerätt och brottmål. Under senare år har vi även
vid kontoret i Haninge begränsat våra juridiska verksamhetsområden. Vårt geografiska
verksamhetsområde innefattar främst Stockholm och kommunerna på Södertörn.

Välkommen!

I maj 2012 kunde vi fira att vi varit verksamma i Stockholm och på Södertörn under 35 år. Inledningsvis arbetade vi från kontor i både Stockholm och Haninge genom bolaget Advokat­byrån Lindwall & Nordbåge AB. Verksam­heten vid kontoret i Stockholm kom med tiden att fokuseras på affärs­juridik.

Vid kontoret i Haninge har vi under många år arbetat med konkurs­förvaltning, fastighets- och entrepre­nadrätt, familjerätt och brottmål. Under senare år har vi även vid kontoret i Haninge begränsat våra juridiska verksamhets­områden. Vårt geografiska verksam­hetsområde innefattar främst Stockholm och kommunerna på Södertörn.

Tjädertupp

En tjädertupp pryder Haninge kommuns vapen.