35 år på Södertörn med brottmål, familje-/arvsrätt,
fastighets-/entreprenadrätt och affärsjuridik.


Rättshjälp/rättsskydd förmedlas.

STARTSIDAVälkommen!

I maj 2022 kunde vi fira att vi varit verksamma på Södertörn i över 35 år.

Vi har under många år arbetat med konkursförvaltning, fastighets- och entreprenadrätt,
familjerätt och brottmål. Under senare år har vi begränsat våra juridiska
verksamhetsområden, se vidare ovan under rubriken ADVOKATERNA. Vårt geografiska
verksamhetsområde innefattar främst Stockholm och kommunerna på Södertörn.

Välkommen!

I maj 2022 kunde vi fira att vi varit verksamma på Södertörn i över 35 år.

Vi har under många år arbetat med konkurs­förvaltning, fastighets- och entrepre­nadrätt, familjerätt och brottmål. Under senare år har vi begränsat våra juridiska verksamhets­områden, se vidare ovan under rubriken ADVOKATERNA. Vårt geografiska verksam­hetsområde innefattar främst Stockholm och kommunerna på Södertörn.

Tjädertupp

En tjädertupp pryder Haninge kommuns vapen.