35 år på Södertörn med brottmål, familje-/arvsrätt,
fastighets-/entreprenadrätt och affärsjuridik.

Rättshjälp/rättsskydd förmedlas.
Kostnadsfri rådgivning per telefon:
08-777 00 25, 08-777 89 10

ADVOKATERNA

Advokat Anders Björck (f. -54) arbetar med brottmål,
familjerätt och fastighetsrätt.

Utanför juridiken coachar Anders med framgång egna
och andras barn/ungdomar inom fotboll.

E-post: adv.bjorck@telia.com

Advokat Arne Nordbåge (f. -50) arbetar med brottmål,
arvsrätt/boutredningar, familjerätt, fastighets- och
entreprenadrätt samt affärsjuridik.

Utanför juridiken coachar Arne med framgång egna och
andras barn inom sim- och ridsport.

E-post: adv.nordbage@telia.com

Advokaterna Anders Björck och Arne Nordbåge

Advokat Anders Björck

Advokat Anders Björck (f. -54) arbetar med brottmål, familjerätt och fastighetsrätt.

Utanför juridiken coachar Anders med framgång egna och andras barn/ungdomar inom fotboll.

E-post: adv.bjorck@telia.com

Advokat Arne Nordbåge

Advokat Arne Nordbåge (f. -50) arbetar med brottmål, arvsrätt/boutredningar, familjerätt, fastighets- och entreprenadrätt samt affärsjuridik.

Utanför juridiken coachar Arne med framgång egna och andras barn inom sim- och ridsport.

E-post: adv.nordbage@telia.com