35 år på Södertörn med brottmål, familje-/arvsrätt,
fastighets-/entreprenadrätt och affärsjuridik.


Rättshjälp/rättsskydd förmedlas.

ADVOKATERNA


Advokat Anders Björck
(f. -54) arbetar med brottmål
och familjerätt.

E-post: adv.bjorck@telia.com


Advokat Arne Nordbåge
(f. -50) arbetar med brottmål,
arvsrätt/boutredningar, familjerätt, fastighets- och
entreprenadrätt samt affärsjuridik.

E-post: adv.nordbage@telia.com

Advokaterna Anders Björck och Arne Nordbåge

Advokat Anders Björck

Advokat Anders Björck (f. -54) arbetar med brottmål och familjerätt.

E-post: adv.bjorck@telia.com

Advokat Arne Nordbåge

Advokat Arne Nordbåge (f. -50) arbetar med brottmål, arvsrätt/boutredningar, familjerätt, fastighets- och entreprenadrätt samt affärsjuridik.

E-post: adv.nordbage@telia.com