35 år på Södertörn med brottmål, familje-/arvsrätt,
fastighets-/entreprenadrätt och affärsjuridik.

Rättshjälp/rättsskydd förmedlas.
Kostnadsfri rådgivning per telefon:
08-777 00 25, 08-777 89 10

Besöks- och postadress: Handenterminalen 5, 136 40 HANINGE
Telefon: 08-777 00 25, 08-777 89 10
E-post: kontakt@haningeadvokterna.se
Anders Björcks e-post: adv.bjorck@telia.com
Arne Nordbåges e-post: adv.nordbage@telia.com

Besöks- och postadress: Handenterminalen 5, 136 40 HANINGE

Telefon: 08-777 00 25, 08-777 89 10

E-post: kontakt@haningeadvokterna.se

Anders Björcks e-post: adv.bjorck@telia.com

Arne Nordbåges e-post: adv.nordbage@telia.com